Skip to main content

Terugstuwschachten

Zekerheid voor het gebouw.

Tot dusver zijn terugstuwafsluiters voornamelijk binnen het gebouw geïnstalleerd. Inmiddels worden ook heel nieuwe wegen bewandeld, en worden huisaansluitingsschachten met geïntegreerde terugstuwbeveiligingen voor het gebouw geplaatst. Ze beveiligen rioleringen die worden gebruikt om afvoerpunten die bij terugstuw risico lopen af te wateren. Bovendien bieden terugstuwschachten aansluitmogelijkheden voor meer leidingen. Het is ook de ideale oplossing voor het renoveren van oude afwateringsinstallaties.