Skip to main content

Pomptechniek

Als in de kelder een wasmachine, douche of toilet staat, moet u overwegen hoe het afvalwater wordt afgevoerd. Want een afvoerpunt in de kelder bevindt zich meestal onder het terugstuwniveau. Dat betekent dat het afvalwater meestal niet via natuurlijk verval naar het riool kan wegstromen, maar via een opvoerinstallatie of pomp omhoog moet worden gepompt. Bij het kiezen van een geschikt product moet naast de opvoerhoogte rekening worden gehouden met het soort afvalwater: over het algemeen zijn voor zwartwater (met fecaliën) andere oplossingen vereist dan voor grijswater (zonder fecaliën).