Spring naar hoofd-inhoud

Bezinkselafscheider EasySink

De perfecte oplossing voor afvalwater met zwevende stoffen.

De schone oplossing tegen bezinksel, zand en slib: de bezinkselafscheider EasySink voorkomt dat deeltjes zoals gips, kalk en klei in het riool terechtkomen. De afscheider wordt gebruikt op locaties waar slib, zand en aarde in het afvalwater terechtkomen en in het riool tot verstoppingen kunnen leiden. 

We verkopen bezinkselafscheiders in de nominale groottes NG 1 en NG 2 voor een vrije opstelling en aardinbouw, maar ook maatwerkoplossingen in alle gewenste afmetingen.

Wat gebeurt er in een bezinkselafscheider?

Bezinkselafscheiders werken volgens het zwaartekrachtprincipe: vanwege het verschillende soortelijk gewicht van water en zwevende stoffen worden de stoffen in het afscheiderreservoir vanzelf gescheiden. Bezinkselafscheiders met meerdere kamers kunnen bovendien bijzonder hoge prestaties leveren. 

De werking van een bezinkselafscheider: 1. instromend afvalwater

Instromend afvalwater

Het verontreinigde afvalwater stroomt de bezinkselafscheider in, waar de stroming zoveel mogelijk wordt gestabiliseerd. 

De werking van een bezinkselafscheider: 2. het vormen van de sliblaag

Het vormen van de sliblaag

In het reservoir, waar het water langzamer stroomt, zinken de zwaardere stoffen naar de bodem, waar ze zich afzetten. 

De werking van een bezinkselafscheider: 3. herhaling

Herhaling

Als de afscheider over meerdere kamers beschikt, stroomt het water naar de volgende kamer, waarna de vaste stoffen opnieuw worden gescheiden.