Skip to main content

Afscheidertechniek

Water is één van de kostbaarste grondstoffen, en is niet onbeperkt beschikbaar. Bij veel toepassingen, zoals in keukens of bij tankstations, is verontreiniging echter niet altijd te vermijden. Daarom moet (mogelijk) verontreinigd water, voordat het in het riool terechtkomt, met een passend afscheidersysteem worden voorbehandeld en gereinigd. Alleen zo kan het afvalwater aan de kwaliteitseisen voor het riool voldoen en kan milieuschade bij de bron worden voorkomen. We bieden een omvangrijk assortiment aan innovatieve kunststof afscheiders voor verschillende toepassingen en afvalwatervolumes aan.