Skip to main content

Algemene inspectie

Lichtevloeistoffenafscheider

Algemene inspectie van de lichtevloeistoffenafscheider De exploitant van een afscheidersysteem is volgens de geldende wettelijke regelingen, en volgens EN 858-2 / DIN 1999-100 / ATV 781 verplicht om de installatie vóór inbedrijfstelling en elke vijf jaar te onderwerpen aan een algemene inspectie met lektest. Deze keuring mag uitsluitend door een vakkundige persoon worden uitgevoerd. Bij de keuringsafspraak moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - Alle onderdelen van de installatie moeten volledig zijn geïnstalleerd, zodat de afscheider volledig functioneert en bedrijfsklaar is. - Op de controledag moet de afscheider volledig zijn geleegd en gereinigd. Er moet een voldoende watervoorziening voor het vullen van de installatie aanwezig zijn (minimaal C-slang). - De volgende documenten moeten beschikbaar worden gesteld: afwateringsplan, bedieningshandleiding, onderhoudshandleiding, keuringsrapport van het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT), afwateringsvergunning van de overheid, bouwvergunning, bedrijfslogboek. - Tijdens de controle van het afscheidersysteem moet de toevoer van afvalwater zijn onderbroken. Als op het moment van de controle niet aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, worden de kosten naar inspanning berekend en afzonderlijk in rekening gebracht. Een latere controle is niet bij de prijs inbegrepen, maar wordt afzonderlijk aangeboden en berekend. De controle wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het relevante waterschap of volgens DIN 1999-100 en op basis van EN 1610: Het afsluiten van de uitloop van een afscheider; Het vullen van de afvalwaterbehandelingsinstallaties met water en het in stappen vullen tot 20 mm onder de bodemtoevoer respectievelijk maximaal 20 mm onder de bovenkant van de afscheider; Het verzadigen van de installatieonderdelen voor een periode van één uur; De installatie wordt op dichtheid gecontroleerd. Bij grotere oppervlakten wordt de controletijd volgens DIN 1999-100 berekend en aangepast. Als het waterverlies binnen de controletijd niet meer dan 0,5 l per uur volgens DIN 1999-100 bedraagt, wordt de gecontroleerde afvalwaterbehandelingsinstallatie als dicht beschouwd. Als het opgestuwde schachtoppervlakte groter is dan 1 m² wordt de hoeveelheid waterverlies volgens de criteria van het UWB of volgens DIN 1999-100 berekend en wordt de controletijd verlengd. We voeren de algemene inspectie met lektest voor een vast bedrag met de volgende werkzaamheden per lichtevloeistoffenafscheider (slibvang, olie-/coalescentieafscheider) uit: 1) Visuele controle van de installatie met fotografische documentatie 2) Afsluiten van de installatie (het plaatsen van een afsluitballon) 3) Stapsgewijze controle om schade op te sporen 4) Lektest volgens richtlijn van het relevante waterschap (deskundige controle) of volgens DIN 1999-100 5) Controle van de verhoging 6) Bepalen van de DIN-conformiteit 7) Keuringsrapport met fotografische documentatie 8) Vervoerskosten Lekken tijdens de algemene inspectie: Als bij de controle lekken worden vastgesteld, wordt automatisch een schadeonderzoek voor het lokaliseren van de schade volgens DIN 1999-100 uitgevoerd. De kosten worden naar inspanning berekend en afzonderlijk in rekening gebracht. Een latere controle is niet bij de prijs inbegrepen, maar wordt afzonderlijk aangeboden. Voor schade die tijdens de controle door lekkende of niet-vakkundig gemonteerde installatieonderdelen wordt veroorzaakt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel nr. 917411/L
GTIN 4026092035665

Algemene inspectie Lichtevloeistoffenafscheider
Algemene inspectie van de lichtevloeistoffenafscheider De exploitant van een afscheidersysteem is volgens de geldende wettelijke regelingen, en volgens EN 858-2 / DIN 1999-100 / ATV 781 verplicht om de installatie vóór inbedrijfstelling en elke vijf jaar te onderwerpen aan een algemene inspectie met lektest. Deze keuring mag uitsluitend door een vakkundige persoon worden uitgevoerd. Bij de keuringsafspraak moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - Alle onderdelen van de installatie moeten volledig zijn geïnstalleerd, zodat de afscheider volledig functioneert en bedrijfsklaar is. - Op de controledag moet de afscheider volledig zijn geleegd en gereinigd. Er moet een voldoende watervoorziening voor het vullen van de installatie aanwezig zijn (minimaal C-slang). - De volgende documenten moeten beschikbaar worden gesteld: afwateringsplan, bedieningshandleiding, onderhoudshandleiding, keuringsrapport van het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT), afwateringsvergunning van de overheid, bouwvergunning, bedrijfslogboek. - Tijdens de controle van het afscheidersysteem moet de toevoer van afvalwater zijn onderbroken. Als op het moment van de controle niet aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, worden de kosten naar inspanning berekend en afzonderlijk in rekening gebracht. Een latere controle is niet bij de prijs inbegrepen, maar wordt afzonderlijk aangeboden en berekend. De controle wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het relevante waterschap of volgens DIN 1999-100 en op basis van EN 1610: Het afsluiten van de uitloop van een afscheider; Het vullen van de afvalwaterbehandelingsinstallaties met water en het in stappen vullen tot 20 mm onder de bodemtoevoer respectievelijk maximaal 20 mm onder de bovenkant van de afscheider; Het verzadigen van de installatieonderdelen voor een periode van één uur; De installatie wordt op dichtheid gecontroleerd. Bij grotere oppervlakten wordt de controletijd volgens DIN 1999-100 berekend en aangepast. Als het waterverlies binnen de controletijd niet meer dan 0,5 l per uur volgens DIN 1999-100 bedraagt, wordt de gecontroleerde afvalwaterbehandelingsinstallatie als dicht beschouwd. Als het opgestuwde schachtoppervlakte groter is dan 1 m² wordt de hoeveelheid waterverlies volgens de criteria van het UWB of volgens DIN 1999-100 berekend en wordt de controletijd verlengd. We voeren de algemene inspectie met lektest voor een vast bedrag met de volgende werkzaamheden per lichtevloeistoffenafscheider (slibvang, olie-/coalescentieafscheider) uit: 1) Visuele controle van de installatie met fotografische documentatie 2) Afsluiten van de installatie (het plaatsen van een afsluitballon) 3) Stapsgewijze controle om schade op te sporen 4) Lektest volgens richtlijn van het relevante waterschap (deskundige controle) of volgens DIN 1999-100 5) Controle van de verhoging 6) Bepalen van de DIN-conformiteit 7) Keuringsrapport met fotografische documentatie 8) Vervoerskosten Lekken tijdens de algemene inspectie: Als bij de controle lekken worden vastgesteld, wordt automatisch een schadeonderzoek voor het lokaliseren van de schade volgens DIN 1999-100 uitgevoerd. De kosten worden naar inspanning berekend en afzonderlijk in rekening gebracht. Een latere controle is niet bij de prijs inbegrepen, maar wordt afzonderlijk aangeboden. Voor schade die tijdens de controle door lekkende of niet-vakkundig gemonteerde installatieonderdelen wordt veroorzaakt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
  Titel Artikel nr.  
  Titel Artikel nr.  
  Titel Artikel nr.  
  Titel Artikel nr.