Skip to main content

Algemene inspectie Easyclean ground

Algemene inspectie voor vetafscheider EasyClean ground, met lektest De exploitant van een afscheider is volgens de geldende wettelijke regelingen, en volgens EN 1825 / DIN 4040-100 verplicht om de installatie vóór inbedrijfstelling en elke vijf jaar te onderwerpen aan een algemene inspectie met lektest. Deze keuring mag uitsluitend door een vakkundige persoon worden uitgevoerd. Bij de keuringsafspraak moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - Alle onderdelen van de installatie moeten volledig zijn geïnstalleerd, zodat de afscheider volledig functioneert en bedrijfsklaar is. - Op de controledag moet de afscheider volledig zijn geleegd en gereinigd. Er moet een voldoende watervoorziening voor het vullen van de installatie aanwezig zijn (minimaal C-slang). - De volgende documenten moeten beschikbaar worden gesteld: afwateringsplan, bedieningshandleiding, onderhoudshandleiding, keuringsrapport van het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT), afwateringsvergunning van de overheid, bouwvergunning, bedrijfslogboek. - Tijdens de controle van het afscheidersysteem moet de toevoer van afvalwater zijn onderbroken. Als op het moment van de controle niet aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, worden de kosten naar inspanning berekend en afzonderlijk in rekening gebracht. Een latere controle is niet bij de prijs inbegrepen, maar wordt afzonderlijk aangeboden en berekend. De controle wordt volgens de richtlijnen uit DIN 4040-100 uitgevoerd: Controle van de dimensionering van het afscheidersysteem; Controle van de constructieve staat van de installatie; Het afsluiten van de uitloop van de vetafscheider; Het afsluiten van de toevoer van de vetafscheider (voor zover mogelijk); Het vullen van de vetafscheider met water en het vullen tot 20 mm onder de bodemtoevoer respectievelijk maximaal 20 mm onder de bovenkant van de afscheider; Het verzadigen van de installatieonderdelen voor een periode van één uur; De installatie wordt volgens DIN 4040-100 op dichtheid gecontroleerd; Controle van het bedrijfslogboek; Controle van de toevoerleiding van het afscheidersysteem als be- en ontluchtingsleiding. Het resultaat van de controle van de vetafscheider wordt geregistreerd in een keuringsrapport met fotografische documentatie. De dimensionering van de vetafscheider volgens EN 4040-100 wordt uitgevoerd en het keuringsrapport wordt samen met de afgedrukte meetwaarden toegevoegd. Lekken tijdens de algemene inspectie: Als bij de controle lekken worden vastgesteld, wordt automatisch een schadeonderzoek voor het lokaliseren van de schade volgens DIN 4040-100 uitgevoerd. De kosten worden naar inspanning berekend. Lektesten voor buisleidingen, caissons, toevoeren en schachten worden afzonderlijk aangevraagd en berekend. De prijzen voor de controle van buisleidingen gelden alleen in combinatie met de lektest van een vetafscheider. In andere gevallen worden afzonderlijke vervoerskosten gerekend. Voor schade die tijdens de controle door lekkende of niet-vakkundig gemonteerde installatieonderdelen wordt veroorzaakt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Dienstverlening: op afspraak Opmerking: De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting.

Artikel nr. 917411/G

Algemene inspectie voor vetafscheider EasyClean ground, met lektest De exploitant van een afscheider is volgens de geldende wettelijke regelingen, en volgens EN 1825 / DIN 4040-100 verplicht om de installatie vóór inbedrijfstelling en elke vijf jaar te onderwerpen aan een algemene inspectie met lektest. Deze keuring mag uitsluitend door een vakkundige persoon worden uitgevoerd. Bij de keuringsafspraak moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - Alle onderdelen van de installatie moeten volledig zijn geïnstalleerd, zodat de afscheider volledig functioneert en bedrijfsklaar is. - Op de controledag moet de afscheider volledig zijn geleegd en gereinigd. Er moet een voldoende watervoorziening voor het vullen van de installatie aanwezig zijn (minimaal C-slang). - De volgende documenten moeten beschikbaar worden gesteld: afwateringsplan, bedieningshandleiding, onderhoudshandleiding, keuringsrapport van het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT), afwateringsvergunning van de overheid, bouwvergunning, bedrijfslogboek. - Tijdens de controle van het afscheidersysteem moet de toevoer van afvalwater zijn onderbroken. Als op het moment van de controle niet aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, worden de kosten naar inspanning berekend en afzonderlijk in rekening gebracht. Een latere controle is niet bij de prijs inbegrepen, maar wordt afzonderlijk aangeboden en berekend. De controle wordt volgens de richtlijnen uit DIN 4040-100 uitgevoerd: Controle van de dimensionering van het afscheidersysteem; Controle van de constructieve staat van de installatie; Het afsluiten van de uitloop van de vetafscheider; Het afsluiten van de toevoer van de vetafscheider (voor zover mogelijk); Het vullen van de vetafscheider met water en het vullen tot 20 mm onder de bodemtoevoer respectievelijk maximaal 20 mm onder de bovenkant van de afscheider; Het verzadigen van de installatieonderdelen voor een periode van één uur; De installatie wordt volgens DIN 4040-100 op dichtheid gecontroleerd; Controle van het bedrijfslogboek; Controle van de toevoerleiding van het afscheidersysteem als be- en ontluchtingsleiding. Het resultaat van de controle van de vetafscheider wordt geregistreerd in een keuringsrapport met fotografische documentatie. De dimensionering van de vetafscheider volgens EN 4040-100 wordt uitgevoerd en het keuringsrapport wordt samen met de afgedrukte meetwaarden toegevoegd. Lekken tijdens de algemene inspectie: Als bij de controle lekken worden vastgesteld, wordt automatisch een schadeonderzoek voor het lokaliseren van de schade volgens DIN 4040-100 uitgevoerd. De kosten worden naar inspanning berekend. Lektesten voor buisleidingen, caissons, toevoeren en schachten worden afzonderlijk aangevraagd en berekend. De prijzen voor de controle van buisleidingen gelden alleen in combinatie met de lektest van een vetafscheider. In andere gevallen worden afzonderlijke vervoerskosten gerekend. Voor schade die tijdens de controle door lekkende of niet-vakkundig gemonteerde installatieonderdelen wordt veroorzaakt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Dienstverlening: op afspraak Opmerking: De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting.
  Titel Artikel nr.  
  Titel Artikel nr.  
  Titel Artikel nr.  
  Titel Artikel nr.