Skip to main content

Algemene inspectie Easyclean free

Algemene inspectie voor vetafscheider EasyClean free, met lektest De exploitant van een afscheider is volgens de geldende wettelijke regelingen, en volgens DIN EN 1825/DIN 4040-100 verplicht om de installatie vóór inbedrijfstelling en elke vijf jaar te onderwerpen aan een algemene inspectie met lektest. Deze keuring mag uitsluitend door een vakkundige persoon worden uitgevoerd. Bij de keuringsafspraak moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: De basisvoorwaarde is een in alle opzichten (bedrijfs)klare installatie - De installatie is volgens de richtlijnen van de producent ingebouwd en geïnstalleerd - Het typeplaatje is op de afscheider gemonteerd - De installatie is helemaal leeg en gereinigd - Optionele laagdiktemeter voor vet (SonicControl) is geïnstalleerd en klaar voor gebruik - Het kabelomhulsel is lekdicht uitgevoerd - DIN-conforme beluchting aanwezig De volgende documenten moeten beschikbaar worden gesteld: afwateringsplan, bedieningshandleiding, onderhoudshandleiding, keuringsrapport van het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT), afwateringsvergunning van de overheid, bouwvergunning, bedrijfslogboek. Voorwaarden aan de installatielocatie: - Voldoende gedimensioneerde wateraansluiting voor het vullen van de afscheider - 230V-aansluiting voor de externe testapparatuur tijdens de controle - De installatie en de aangesloten bedrijfsruimten zijn toegankelijk Tijdens de controle kan de installatie niet worden gebruikt. Als op het moment van de controle niet aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en de algemene inspectie voor de inbedrijfstelling daarom niet volledig kan worden uitgevoerd, worden de volledige kosten in rekening gebracht. Een latere controle is niet bij de prijs inbegrepen. Een dergelijke controle moet opnieuw worden aangevraagd en de prijs wordt volgens de controletarieven berekend. De controle wordt volgens de richtlijnen uit DIN 4040-100 uitgevoerd: Het resultaat van de controle van de vetafscheider wordt geregistreerd in een keuringsrapport met fotografische documentatie. De dimensionering van de vetafscheider volgens DIN EN 4040-100 wordt uitgevoerd en het keuringsrapport wordt samen met de afgedrukte meetwaarden toegevoegd. Lekken tijdens de algemene inspectie: Als bij de controle lekken worden vastgesteld, wordt automatisch een schadeonderzoek voor het lokaliseren van de schade volgens DIN 4040-100 uitgevoerd. De kosten worden naar inspanning berekend. Lektesten voor buisleidingen, caissons, toevoeren en schachten worden afzonderlijk aangevraagd en berekend. De prijzen voor de controle van buisleidingen gelden alleen in combinatie met de lektest van een vetafscheider. In andere gevallen worden afzonderlijke vervoerskosten gerekend. Voor schade die tijdens de controle door lekkende of niet-vakkundig gemonteerde installatieonderdelen wordt veroorzaakt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Dienstverlening: op afspraak Opmerking: De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting.

Artikel nr. 917411/F
GTIN 4026092082317

Algemene inspectie voor vetafscheider EasyClean free, met lektest De exploitant van een afscheider is volgens de geldende wettelijke regelingen, en volgens DIN EN 1825/DIN 4040-100 verplicht om de installatie vóór inbedrijfstelling en elke vijf jaar te onderwerpen aan een algemene inspectie met lektest. Deze keuring mag uitsluitend door een vakkundige persoon worden uitgevoerd. Bij de keuringsafspraak moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: De basisvoorwaarde is een in alle opzichten (bedrijfs)klare installatie - De installatie is volgens de richtlijnen van de producent ingebouwd en geïnstalleerd - Het typeplaatje is op de afscheider gemonteerd - De installatie is helemaal leeg en gereinigd - Optionele laagdiktemeter voor vet (SonicControl) is geïnstalleerd en klaar voor gebruik - Het kabelomhulsel is lekdicht uitgevoerd - DIN-conforme beluchting aanwezig De volgende documenten moeten beschikbaar worden gesteld: afwateringsplan, bedieningshandleiding, onderhoudshandleiding, keuringsrapport van het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT), afwateringsvergunning van de overheid, bouwvergunning, bedrijfslogboek. Voorwaarden aan de installatielocatie: - Voldoende gedimensioneerde wateraansluiting voor het vullen van de afscheider - 230V-aansluiting voor de externe testapparatuur tijdens de controle - De installatie en de aangesloten bedrijfsruimten zijn toegankelijk Tijdens de controle kan de installatie niet worden gebruikt. Als op het moment van de controle niet aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en de algemene inspectie voor de inbedrijfstelling daarom niet volledig kan worden uitgevoerd, worden de volledige kosten in rekening gebracht. Een latere controle is niet bij de prijs inbegrepen. Een dergelijke controle moet opnieuw worden aangevraagd en de prijs wordt volgens de controletarieven berekend. De controle wordt volgens de richtlijnen uit DIN 4040-100 uitgevoerd: Het resultaat van de controle van de vetafscheider wordt geregistreerd in een keuringsrapport met fotografische documentatie. De dimensionering van de vetafscheider volgens DIN EN 4040-100 wordt uitgevoerd en het keuringsrapport wordt samen met de afgedrukte meetwaarden toegevoegd. Lekken tijdens de algemene inspectie: Als bij de controle lekken worden vastgesteld, wordt automatisch een schadeonderzoek voor het lokaliseren van de schade volgens DIN 4040-100 uitgevoerd. De kosten worden naar inspanning berekend. Lektesten voor buisleidingen, caissons, toevoeren en schachten worden afzonderlijk aangevraagd en berekend. De prijzen voor de controle van buisleidingen gelden alleen in combinatie met de lektest van een vetafscheider. In andere gevallen worden afzonderlijke vervoerskosten gerekend. Voor schade die tijdens de controle door lekkende of niet-vakkundig gemonteerde installatieonderdelen wordt veroorzaakt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Dienstverlening: op afspraak Opmerking: De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting.
  Titel Artikel nr.  
  Titel Artikel nr.  
  Titel Artikel nr.  
  Titel Artikel nr.