Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 > 

Software

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

SmartSelect

KESSEL AG biedt u kosteloos nederlandstalige software aan voor het berekenen en selecteren van vetafscheiders en opvoerinstallaties volgens de nu geldende normen.

SmartSelect biedt drie berekeningsmethoden voor het bepalen van de vetafscheider-Normgrootte volgens EN 1825-2:2005-05

  • Volgens de totale afvalwatervolumestroom
  • Naar bedrijfssoort
  • Volgens de aanwezige keukeninrichting.

SmartSelect biedt tevens berekeningsmethoden voor het bepalen van de juiste opvoerinstallatie volgens EN 12050-1

  • Volgens meting
  • Volgens de aangegeven afvoerpunten

SmartSelect bevat ook een configurator voor het bepalen van de juiste vloerafvoeren volgens EN 1253

  • Naar afwerking, ondergrond en/of afdichtingswijze

Extra mogelijkheden:

  • Het registreren van de contactgegevens van de betrokken partijen,
  • Productselectie uit het KESSEL-programma,
  • Het afdrukken van de selectie en berekening als basis voor uw vergunningaanvraag,
  • Registratie met toegang tot eerder opgeslagen berekeningen.

naar SmartSelect