Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  >  > 

Inbouwmogelijkheden

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Inbouwmogelijkheden

Vrijliggende inbouw

Voorbeeld t.b.v. inbouw in een vrijliggende leiding

Ideaal bij het renoveren van doorterugstroming bedreigde bestaandegebouwen - de voordelige, schoneen normconforme oplossing voor inbouwachteraf van terugstroomautomaten! Om te voorkomen dat alle afvalwaterleidingendoor kostbare bouwmaatregelen opnieuwmoeten worden gelegd is het raadzaam om decentrale terugstroombeveiliging in de reedsaanwezige vrijliggende afvalwaterleiding teinstalleren. Daardoor wordt gewaarborgd dater bij onderhoud en reiniging vrije toegang totde terugstroomautomaat bestaat.

Vloerinbouw

Voorbeeld t.b.v. vloerinbouw

De comfortabele, praktische en optisch aantrekkelijke variant bij nieuwbouw schept extra woonruimte in de kelder ! Door hoge kosten voor grondstukken is de opdrachtgever vaak gedwongen om een maximaal oppervlak voor woonruimte te laten ontstaan door kelderruimten te gebruiken. Daar worden bovendien vaak toiletten, douches of wasgelegenheden ondergebracht.

De terugstroomautomaat is meestal verborgen in de vloer ingebouwd. De inbouwvriendelijke set met individueel betegelbare afdekking biedt speelruimte voor de meest uiteenlopende inrichtingstijlen en woontrends. En het maakt niet uit of dat in de muziekkamer, het kantoorruimte of in de wellnessoase is. Nog meer veiligheid wordt mogelijk gemaakt door afdekkingen met afvoerfunctie voor extra afwatering van oppervlakken in het geval van calamiteiten (bv. bij het vollopen van een kelder door een overstroming). Een speciale dichtingset beschermt tegen drukkend grondwater.

Aardinbouw

Voorbeeld t.b.v. aardinbouw

Producten ter bescherming tegenhet binnendringen van water zijntot dusver voornamelijk binnen hetgebouw geïnstalleerd. Inmiddels worden ooktotaal nieuwe wegen bewandeld. Er wordthierbij vóór het gebouw een huisaansluitschacht geïnstalleerd, waarin de terugstroombeveiligingis ondergebracht.

Als extra afvalwater ontstaat, kan altijd achterafde juiste terugstroomautomaat wordeningebouwd, bv. bij uitbreiding van ouderebouwgebieden c.q. verhoging van de woonruimtemet een extra verdieping door groterebehoefte. Zodoende staan opdrachtgever engemeente altijd aan de veilige kant.

Er kunnen dan eveneens pompen en opvoerinstallatiesvoor fecaliën, die tot dan toe veelruimte in de kelder hebben gekost, in deschacht worden gemonteerd. Zij zijn daar,buiten het gebouw, stil, functieveilig en onderhoudsvriendelijkondergebracht.

Programmaoverzicht

Het doorlopend assortiment terugstroombeveiligingen van KESSEL voldoet aan alle wettelijke voorschriften voor verschillende inbouwsituaties: