Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  >  > 

Terugstroming is altijd mogelijk

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Terugstroming is altijd mogelijk

Volgens EN 12056-4 kan terugstroming altijdvoorkomen, ondanks de dimensionering volgensde telkens geldende regels der techniek enzorgvuldig gebruik. Openbare meng- en regenwaterriolenkunnen om economische redenenniet zodanig worden gedimensioneerd dat zijalle abnormale regenval perfect kunnen afvoeren.Daarom moet bij hevige regenval rekeningworden gehouden met opstuwing in het rioolen terugstroming in de aansluitende riolen.

Terugstroomschade - Wie draait er voor op?

In beginsel wordt van iedere principaal en woningeigenaar gevraagd om zich door inbouw van een geschikte terugstroombeveiliging zelf te beveiligen om op die manier schade te voorkomen. Terugstroming kan bovendien ook om de volgende redenen ontstaan:

  • Door verstoppingen, buisbreuken of rioolschade.
  • Door uitval van pompen, als het afwateringssysteem aansluit op een pompstation.
  • Door overstroming in het afwateringskanaal (beek of rivier), omdat bij diep liggende gebieden het wegstromen van regenwater wordt belemmerd.
  • Door blokkering of omleiding van het riool vanwege reparatiewerkzaamheden.
  • Door toegenomen toestroom van afvalwater, bijvoorbeeld bij rioolspoelingen, het inzetten van de brandweer of door extra, niet voorziene aansluitingen op het rioolnet.

Programmaoverzicht

Het doorlopend assortiment terugstroombeveiligingen van KESSEL voldoet aan alle wettelijke voorschriften voor verschillende inbouwsituaties: