Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  >  > 

Verstoppingsvrije of versnijdingspompen?

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Verstoppingsvrije of versnijdingspompen?

Een betrouwbare functie hangt af van de juiste keuze van de installatie en van de technisch juiste inbouw ervan. Bij de pompen maakt men onderscheid tussen vrijstroompomp, versnijdende en kanaalwaaier pomp. Elk van deze pompen bezit speciale eigenschappen.

Vrijstroompompen

Vrijstroompompen worden gekenmerkt door een grote vrije ruimte in de pompbehuizing. Daardoor kunnen vaste en langvezelige dikke stoffen, zoals verband, textiel enz. de pompbehuizing zonder probleem passeren. Om een goed pompvermogen te bereiken moet vaak meer energie worden toegepast.

Versnijdende pompen

Versnijdende pompen zijn bijzonder geschikt bij lange vezels en fijn te hakken vaste objecten, ook van vrij grote afmeting. Hiermee kan ook op vrij lange trajecten (persafwatering) op betrouwbare wijze transportmateriaal door kleine persleidingen worden getransporteerd.

Kanaalwaaier pompen

Kanaalwaaierpompen zijn geschikt voor kortvezelig afvalwater. Zij kenmerken zich door een hoog werkpunt bij gering stroomverbruik en worden daarmee speciaal bij grote afvalwatervolumes ingezet.