Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  >  > 

Niveausensors

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Niveausensors / -sondes en alarmsondes

Niveausensors en sondes registreren het niveau van het transportmedium in de verzameltank van een opvoerinstallatie en activeren vanaf een bepaald vulpeil het pompproces van één of meer pompen. Als het niveau in de verzameltank verder oploopt, kan via een alarmsonde (registreert eveneens het niveau van het transportmedium) een akoestisch waarschuwingssignaal worden afgegeven.

Luchtdrukbesturing

Het gesloten luchtvolume dat in een drukbuis zit, wordt door een oplopende waterstand in de verzameltank van een opvoerinstallatie gecomprimeerd. Het luchtdrukverschil dat daardoor ontstaat, wordt geregistreerd door een druksensor in het besturingskast en regelt zodoende het starten en stoppen van het pompproces van een opvoerinstallatie. De pneumatische niveauregistratie is een ongecompliceerd en voordelig proces voor registratie van het niveau, maar heeft nadelen bij een onregelmatig gebruik van de installatie, bij sterk vervet afvalwater, bij een lange luchtslang, of wanneer condens de registratie verstoort.

Vlotterschakelaars

Vlotterschakelaars zijn schakelvoorzieningen die door een vlotter worden bediend die op het oppervlak van het transportmedium drijft. Als de waterstand binnen de verzameltank oploopt, wordt via de hellingverandering van de vlotter de schakelvoorziening in werking gesteld en wordt de pomp van de opvoerinstallatie geactiveerd. Vlotterschakelaars zijn een eenvoudige en beproefde manier om het niveau te registreren en kunnen ook bij grote leidinglengten worden ingezet. Zij tonen bij sterk verontreinigd afvalwater zwakke punten, omdat zich
op de vlotter materiaal kan afzetten en de niveauregistratie kan verstoren.

Niveausonde

Bij deze methode voor hydrostatischedrukregistratie wordt de waterdruk viaeen halfgeleider geregistreerd; de erna geschakeldeelektronica genereert daaruit een analoog signaal.De pompen worden vanaf een vastgelegde niveaustandgeactiveerd. Met een niveausonde kunnenverschillende niveaus worden geregistreerd.Daarom is het mogelijk om naast het pompniveauook het alarmniveau te registreren en een tweedesonde uit te sparen. De kosten van een niveausondezijn in vergelijking met andere niveausensorswel hoger.

Alarmsonde

Naast de boven beschreven niveausensorskan een optische sonde als alarmsondeworden gebruikt. Doordat het sensoroppervlakvochtig wordt, verandert de brekingshoek vaneen infraroodsignaal, waardoor wordt herkend dathet alarmniveau bereikt is. De optische sonde isideaal geschikt als alarmsonde, omdat hij ook alshij lang niet wordt gebruikt, betrouwbaar functioneert.Bij warm afvalwater (afdruppelend condensaat)of bij sterk schuimend afvalwater kan echtereen foutieve activering van het alarm voorkomen.

Programmaoverzicht

Het doorlopend assortiment opvoerinstallaties van KESSEL voldoet aan alle wettelijke voorschriften voor verschillende inbouwsituaties: