Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  >  > 

Inbouwmogelijkheden

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Inbouwmogelijkheden

Vrije opstelling

Opvoerinstallatie

Vrij opgestelde opvoerinstallaties kunnen snel en zonder grote uitgaven worden geïnstalleerd. Zij kunnen zowel in particuliere gebouwen als ook in commerciële of industriële sectoren worden gebruikt. Hierbij worden kleine installaties direct in de kelders gemonteerd; voor grotere installaties wordt meestal een eigen technische ruimte gebruikt.

Vloerinbouw

Opvoerinstallatie

De comfortabele, praktische enoptisch aantrekkelijke variant bij nieuwbouw schept extra woonruimte in de kelder! Hoge kosten voor percelen dwingen de opdrachtgever vaak om opeen kleine bouwgrond met gebruikmaking van de kelders een maximaal oppervlak voor woonruimte te creëren. Nog meer zekerheid wordt mogelijk gemaakt door afdekkingen met afvoerfunctie voor extra afwatering van oppervlakken in het geval van calamiteiten (bv. vollopen van kelders door overstroming).

Aardinbouw

Pompstations

Tot dusver zijn opvoerinstallaties voornamelijk in het gebouw geïnstalleerd. Inmiddels worden ook heel nieuwe wegen bewandeld. Daartoe wordt een schacht vóór het gebouw geplaatst waarin de opvoerinstallatie is ingebouwd. Zij is daar buiten het gebouw stil, functieveilig en onderhoudsvriendelijk ondergebracht. Bovendien kan de gehele kelder vrij worden ingepland.