Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  >  > 

Werking van afscheiders

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

De werking van de afscheiders is gebaseerd op EN 1825

vetafscheider

KESSEL-vetafscheidersystemen bestaan uit een slibopvangruimte, een vetafscheidingsruimte en de voorziening voor monstername. Het toelopende vethoudende afvalwater wordt eerst via een invoerbezinking in de vetafscheider gebracht. Daardoor worden een verlaging van de stromingssnelheid en een gelijkvormige verdeling van de stroming bereikt. De scheiding van de afscheidbare lichte stoffen (vet) en bezinkstoffen (slib) van het afvalwater wordt alleen door de werking van de zwaartekracht bereikt. Geëmulgeerde en gedispergeerde oliën en vetten kunnen in zwaartekrachtaf- scheiders niet of slechts in geringe mate worden tegengehouden.

Afvalwatertoevoer

Inlaat vetafscheider

Naar een vetafscheidingssysteem mag in principe uitsluitend afvalwater worden gevoerd waaruit vetten en oliën van organische oorsprong moeten worden tegengehouden. Zodoende mogen er geen fecaliënhoudend afvalwater, regenwater of afvalwater met lichte vloeistoffen van minerale oorsprong worden ingebracht. Naar het vetafscheidingssysteem kan vethoudend afvalwater worden toegevoerd van: vloerafvoeren met stankslot, afwateringsgoten, gootstenen, aanrechten, afwasmachines en tanks.

Slibverzamelruimte

Slibverzamelruimte vetafscheider

De slibverzamelruimte dient om de afgescheiden bezinkstoffen (slib) op te slaan. De werking van de zwaartekracht heeft bij stoffen die zwaarder dan water zijn, als effect dat zij naar de bodem zakken en daar neerslaan. Bij slagerijen / vleeswarenfabrieken met slachten en overige bedrijven waarbij extra slib ontstaat moet een dubbele slibvanger worden voorzien.

Vetafscheidingsruimte

vetafscheidingsruimte vetafscheider

In de vetafscheidingsruimte wordt de scheiding van de oliën / vetten van het afvalwater tot stand gebracht door de zwaartekracht. Olie- en vetdeeltjes drijven bovenaan door hun lagere dichtheid t.o.v. water. Zij vormen aan het oppervlak een permanent groeiende vetlaag, die wordt tegengehouden tussen de ingebouwde toevoer- en uitvoerconstructies.

Programmaoverzicht

Het doorlopend assortiment kunststof vetafscheiders van KESSEL voldoet aan alle wettelijke voorschriften voor verschillende inbouwsituaties:

    Heeft u vragen omtrent het thema vetafscheiders ?

    Laat u dan door onze experts adviseren om u dé passende oplossing voor uw situatie te bieden!