Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  >  > 

Waar zijn vetafscheiders nodig ?

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Waar zijn vetafscheiders nodig ?

vetafscheider

Water is één van de kostbaarste grondstoffen en staat niet onbeperkt tot onze beschikking. In het kader van talrijke toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld in de keuken kan een verontreiniging niet altijd worden vermeden. Daarom moet belast afvalwater, voordat het in het rioleringsstelsel wordt gebracht, met behulp van desbetreffende afscheiderinstallaties worden voorbehandeld en gereinigd.

Afscheidersystemen voor vetten moeten altijd worden ingezet als vetten en oliën van plantaardige en dierlijke oorsprong uit het afvalwater moeten worden tegengehouden. Dit geldt voor bedrijven van commerciële en industriële aard, bv. voor:

 • keukenbedrijven en bedrijfskeukens, bv. restaurants, hotels
 • wegrestaurants langs autowegen, kantines
 • slagerijen met en zonder slachting
 • slachthuizen
 • beender- en lijmkokerijen
 • zeep- en stearinefabrieken
 • oliemolens
 • spijsolieraffinaderijen
 • kantines in kantoorgebouwen, ziekenhuizen, militaire basissen en overheidsgebouwen

Programmaoverzicht

Het doorlopend assortiment kunststof vetafscheiders van KESSEL voldoet aan alle wettelijke voorschriften voor verschillende inbouwsituaties:

  Heeft u vragen omtrent het thema vetafscheiders ?

  Laat u dan door onze experts adviseren om u dé passende oplossing voor uw situatie te bieden!