Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  >  > 

Reden voor inbouw van vetafscheiders

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Reden voor inbouw van vetafscheiders

Het lozen van vetten en olie in het riool door kleine restaurants tot aan grote bedrijven in de voedselverwerkende industrie is een groeiende zorg voor de industrie, overheden en milieuinstellingen.

Afvalwater wordt over grote afstanden afgevoerd vanaf de bron waar het ontstaat tot aan de rioolzuiveringsinstallaties. Gedurende deze tijd worden grote hoeveelheden vet en voedselresten in de afvoerbuizen afgezet, waardoor bedrijfsmatige en maatschappelijke gevolgen ontstaan:

…Bedrijfsmatige gevolgen

Voorkom blokkades in de afvoerbuizen

Een van de grootste problemen op het gebied van de afvoer van afvalwater is de afzetting van lagen vet in het rioolstelsel. Dit brengt negatieve gevolgen met zich mee, zoals meer stank, een verminderde effi ciency van het rioolstelsel, extra onderhoudskosten, blokkades in de buizen of zelfs overstromingen.

…Maatschappelijke gevolgen

Gevolgen voor waterzuiveringsinstallaties

Vetten en olie hebben tevens gevolgen voor het openbare rioolstelsel, doordat rioolwaterzuiveringen geblokkeerd en de efficiency verminderd wordt. Dit veroorzaakt extra kosten voor onderhoud en reparaties.

Programmaoverzicht

Het doorlopend assortiment kunststof vetafscheiders van KESSEL voldoet aan alle wettelijke voorschriften voor verschillende inbouwsituaties:

    Heeft u vragen omtrent het thema vetafscheiders ?

    Laat u dan door onze experts adviseren om u dé passende oplossing voor uw situatie te bieden!