Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Terugstuwbeveiligingen buiten gebouwen

Terugstuwschacht

Terugstuwing vóór het huis opvangen

Tot dusver zijn terugstuwafsluiters voornamelijk binnen het gebouw geïnstalleerd. Inmiddels worden echter ook heel nieuwe wegen bewandeld. Het uitgangspunt is om terugstuwend water vóór het gebouw op te vangen.

Daartoe wordt een huisaansluitingsschacht met geïntegreerde terugstuwafsluiter vóór het gebouw geïnstalleerd. De basisleiding waarlangs uitsluitend afvoerpunten met gevaar voor terugstuwing worden afgewaterd, wordt via deze terugstuwafsluiter beveiligd. Bovendien biedt de huisaansluitingssschacht mogelijkheden om overige leidingen erop aan te sluiten.

Idealiter wordt de systeemschacht al ingebouwd als een bouwgebied bouwrijp wordt gemaakt, omdat indien nodig het juiste terugstuwaggregaat altijd achteraf kan worden gemodificeerd.

Terugstuwschacht LW 1000

  • Complete schacht uit één stuk
  • Met open doorvoergoot

Reinigingsleiding Controlfix in Komfort schacht LW 800 en LW 1000

  • Moduleschacht in het modulesysteem
  • Met gesloten goot