Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 > 

Terugstroombeveiliging van Kessel

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Terugstroombeveiliging van KESSEL

Veilige oplossingen in nieuwe tijden

Het klimaat verandert, ook in Nederland. Doordat er steeds vaker intense regenbuien zijn, terwijl ons huidige rioolstelsel daar meestal niet op berekend is, ontstaan er overstromingen en opstuwingen van water uit het riool. De schade die dat oplevert, is groot. Het is daarom voor huiseigenaren en principalen erg belangrijk dat er maatregelen worden genomen om opstuwing vanuit het riool te voorkomen. KESSEL biedt kwalitatieve en innovatieve terugstroombeveiligingen die voldoen aan de normen:

 

 

 

 

 

 

Hoe ontstaat terugstroming?

Terugstuwing kan altijd ontstaan (volgens EN 12056-4) wanneer het riool overbelast raakt en de waterstand te veel stijgt. Afvoersystemen die boven het rioolniveau liggen of daar gelijk aan zijn, raken door opstuwing dan gevuld met rioolwater. Zeker als het gaat om fecaliënhoudend (zwart) afvalwater, kan de schade die daardoor ontstaat in ondergelopen kelderruimtes gigantisch zijn. Om een zo energiezuinig mogelijke oplossing te garanderen, kiest u voor een terugstroombeveiliging. Is er sprake van tegenschot? Dan kiest u voor een opvoerinstallatie

 

Terugstroombeveiliging binnen of buiten gebouwen

Er zijn verschillende opties voor de plaatsing van een terugstroombeveiliging. U kunt kiezen voor vrijliggende inbouw, vloerinbouw en aardinbouw. Vrijliggende plaatsing is erg geschikt voor renovatieprojecten, vloerinbouw is een ruimtebesparende optie voor nieuwbouwprojecten. Als plaatsing binnen het gebouw niet mogelijk is, vanwege bijvoorbeeld ruimtegebrek of geluidsrestricties, kan worden gekozen voor aardinbouw: in een schacht buiten het gebouw. Het allerbelangrijkste onderscheid dat wordt gemaakt bij het selecteren van de juiste terugstroombeveiliging is echter dat tussen fecaliënvrij (grijs) en fecaliënhoudend (zwart) afvalwater.

 

Zwart of grijs afvalwater

Voor toepassingen met enkel grijs afvalwater (bijvoorbeeld douche- of regenwater) heeft KESSEL de Terugstroomafsluiter Staufix. De Automatische terugstroombeveiliging Staufix FKA en de Pumpfix F zijn geschikt voor zowel grijs als zwart afvalwater. Ook ratten en ander ongedierte uit het riool worden tegengehouden met deze terugstroombeveiligingen, mits voorzien van een rattenklep. KESSEL heeft jarenlange ervaring op het gebied van terugstroombeveiliging. De Staufix is zelfs een van de eerste producten waar de oprichter, Bernhard KESSEL, ooit zijn bedrijf mee begon. Door constant te vernieuwen loopt KESSEL voorop als het gaat om innovatieve en kwalitatieve oplossingen.

Ook voor oplossingen op maat kunt u bij ons terecht. Meer informatie over speciale, individuele oplossingen vindt u hier.