Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  > 

Waarschuwings- en schakelapparaten

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Alarm- en schakelkasten

De alarm- en schakelkasten kunnen zeer veelzijdig worden ingezet, bv. als alarmkast in het huishouden en bedrijfsmatig gebruikte installaties maar ook als aansluitmogelijkheid van een signaalgever op afstand, die het alarmgeluid overbrengt naar andere ruimten of een centrale alarminstallatie. De alarmkasten dienen ter bewaking en melding van overstromingen door volgelopen buisleidingen en voortanks.

De alarm- en schakelkasten met potentiaalvrij contact bieden een optie voor aansluiting op het centrale controlesysteem (centrale controletechniek CCT). KESSEL biedt een groot aantal sonden die voor verschillende omstandigheden op velerlei manier inzetbaar zijn. Alle apparaten zijn compleet met alle nodige inbouwelementen en eenvoudig te monteren.

Productvoordelen

 • Gereed voor aansluiting:
  230 Volt besturingskast gereed voor aansluiting door gecodeerde stekker voor pompen en druksensor - aan te sluiten zonder gediplomeerd elektricien.

 • Menubesturing:
  Bij Comfort-besturingskasten gebruiksvriendelijk menugebruik in zes talen op het display met meerdere regels

 • Zelfdiagnose:
  Met KESSEL zelfdiagnosesysteem ZDS ter bewaking van pomp en accubuffering

 • Eenvoudig instelbare functieparameters:
  Functieparameters per klant individueel en eenvoudig instelbaar - ook toepasbaar voor pompen van andere fabrikanten.

 • Eenvoudige uitlezing van het logboek:
  Inclusief USB-printplaatbus bij besturingskasten van 230 Volt. Voor uitlezing van het elektronische logboek en het uit-/inlezen van bedrijfsrelevante parameters. USB-behuizingsbus optioneel. Elektronisch logboek - op 400 Volt via adapterstekker en afzonderlijke software uitleesbaar.

 • GSM-interface:
  Doormelding van alarm- en storingsmeldingen met volledige tekst via een optioneel GSM-modem

 • Sonden:
  Aansluitmogelijkheden voor een groot aantal sonden voor niveauregistratie. Bijvoorbeeld vlotterschakelaars, sondes voor geleidbaarheid (uitsluitend 230 V), klokpompen, optische sonde (uitsluitend 230 V), niveausonde (op de contactstrip).

 • Potentiaalvrij contact:
  Als aansluitoptie voor regeltechniek van gebouwen voor doormelding van groeps-, stoor- en alarmmeldingen bij 230 Volt apparaten optioneel, bij 400 Volt besturingskasten standaard

 • Potentiaalvrij contact:
  Als aansluitoptie voor regeltechniek van gebouwen voor doormelding van groeps-, stoor- en alarmmeldingen bij 230 Volt apparaten optioneel, bij 400 Volt besturingskasten standaard

 • Extern alarm:
  Aansluiting voor extern alarm

 • Functietoetsen:
  Toets voor handmatige test van de pomp(en). Toets voor het resetten van alarmmeldingen.

 • Stroomuitval:
  Batterij met bewaking van laadstatus ter bewaking van alarmniveau bij stroomuitval

 • ATEX-uitvoering:
  400 Volt besturingskast in ATEX-varianten verkrijgbaar

230 V Comfort schakelunits

400 V Comfort schakelunits

Waarschuwingsapparaat