Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  >  > 

Automatische meter SonicControl

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Automatische meter SonicControl voor lichte-vloeistofafscheiders

Voor het meten, weergeven en controleren van de olie- en sliblaag alsmede voor het waarschuwen voor ophoping.

Drinkwater is een van onze kostbaarste grondstoffen. Overal waar lichte vloeistoffen zoals olie en benzine gebruikt worden, zoals bij tanken, onderhoud of reiniging van voertuigen maar ook daar waar smeermiddelen gebruikt worden, is ons water in gevaar. Al een enkele druppel benzine is voldoende om 1 m3 water onbruikbaar te maken.

Derhalve moet schade aan het milieu al vanaf het begin worden verhinderd. Belast afvalwater wordt daarom voor het lozen in het riool voorbehandeld en gereinigd. Lichte-vloeistofafscheiders nemen deze taken over.

Conform de Europese norm EN 858-1 moeten deze afscheidingsinstallaties met automatische waarschuwingsinrichtingen uitgerust zijn. Het ultrasone meetinstrument SonicControl voor lichte vloeistofafscheiders dient voor de betrouwbare en continue meting van de olielaag, de hoogte van de slibspiegel en de herkenning van ophopingen.

SonicControl voor lichte vloeistofafscheiders biedt u de volgende voordelen:

 • Tot 3 waarschuwingsapparaten in één apparaat
  • Op de centimeter nauwkeurige controle van de olielaag
  • Op de centimeter nauwkeurige controle van de sliblaag
  • Waarschuwing voor ophoping
 • Controle via de schakelunit
 • Snelle en eenvoudige installatie
 • Geschikt voor alle lichte-vloeistofafscheiders van KESSEL AG
 • Geschikt voor aanpassingen op bestaande apparatuur
 • Uitlezingssoftware
 • USB-aansluiting voor het aflezen van de opgeslagen gegevens

Werkingsprincipe

SonicControl Viewer

Met de SonicControl Viewer kunnen alle belangrijke gegevens van de SonicControl ultrasone meter afgelezen en gearchiveerd worden, waaronder:

 • de olielaagdikte
 • de sliblaagdikte en
 • voorvallen van ophoping

Met de geïntegreerde tabel- en diagramfunctie kan bv. ook de verandering van de olielaagdikte gevisualiseerd worden. Ook chronologisch.

Automatische meetapparaten SonicControl